ನಿಕೋಲ್ ಲಿಯು

/ನಿಕೋಲ್-ಲಿಯು/

ನಿಕೋಲ್ ಲಿಯು

ದೂರವಾಣಿ: (626) 566-8002
ಇಮೇಲ್: nicoleliu@aaalendings.com

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ:

ಅಡಮಾನ ಖಾತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು AAA ಸಾಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇನೆ.ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನ್-ಕ್ಯೂಎಂ ಸಾಲ

12/24/ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಆಸ್ತಿ ಸವಕಳಿ
ATR- ಪೂರ್ಣವಾಗಿ
DSCR ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
WVOE ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
P&L ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
ನಿಜವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಆದಾಯ
ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ

QM ಸಾಲ

ಸಾಲವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು
ಹೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಲ
ಜಂಬೋ ಸಾಲ

ನೇರ ಸಾಲದಾತ
24ಗಂಟೆಗಳ ತಿರುವು ಸಮಯ